Visie Kerkrentmeesters

Hoofdtaak van de kerkrentmeesters is het behartigen van de materiële belangen van de gemeente. Hieronder wordt verstaan het verwerven en beheren van gelden, gebouwen, inventaris en de zorg voor personele aangelegenheden. Jaarlijks stellen de kerkrentmeesters daarvoor een begroting op die ter inzage ligt voor elk gemeentelid en waarover ook vragen kunnen worden gesteld op de jaarlijkse gemeenteavond.

De wijkraad van kerkrentmeesters bestaat uit een vijftal ouderlingen-kerkrentmeesters en vier kerkrentmeesters, belast met de geldelijke aangelegenheden van de gemeente.  Verder ontvangen wij hulp van een gemeentelid voor de uitvoering van de "Actie Kerkbalans".