Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar een half uur vóór elke vergadering van het college van kerkrentmeesters.
Deze vergaderingen vindt u onder de knop "Nieuws" en dan "Agenda". 


Er zijn collectebonnen te verkrijgen met de volgende waarden: