Diakenen

Voorzitter

Diaken: Mevr. J.M. Verbaan-Pronk
De Del 19, 3958 EH Amerongen
telefoon: 0343-450312/06 21223299

Secretaris

Diaken: Mevr. B. Pekkeriet-Sikken
Zuylesteinseweg 30, 3958 BA Amerongen
telefoon: 0343-432471

Diakenen

Penningmeester: Mevr. E.L. Besemer-Blok
Burg. Jhr. H. vd. Boschstraat 111, 3958 CC Amerongen
telefoon: 0343-460153
Diaken: Mevr. Faber-Meijeringh
Kon. Emmalaan 20, 3958GV Amerongen
Diaken: Dhr. J. Diepeveen
Den Oven 46, 3912 AE Rhenen
telefoon: 0343-460266
Jeugddiaken: Mevr. A.J.S. Lourens
Jachtlaan 7, 3958 EJ Amerongen
telefoon: 0343-461433