Breed Moderamen

Preses: Dhr. G.A. Koornneef
Imminkstraat 6, 3958CG Amerongen
telefoon: 0343-454673, email: ariekoornneef@hotmail.com
Assessor: ds. E.J. de Ruiter
Nederstraat 13, 3958 CS Amerongen
telefoon: 0343-453081
Scriba: Dhr. J. Joop van Zeist
Franseweg 65B, 3921DE Elst (utr)
telefoon: 0318472120, email: joop.vanzeist@kpnmail.nl
Diaken: Mevr. J.M. Verbaan-Pronk
De Del 19, 3958 EH Amerongen
telefoon: 0343-450312/06 21223299
Ouderling-Kerkrentmeester: Dhr. J. Kroesbergen
Koenestraat 59, 3958 XE Amerongen
telefoon: 0343-456200