Bid- en Dankstond voor Gewas en Arbeid

Op de tweede woensdag van maart wordt de Bidstond voor Gewas en Arbeid in de Ark gehouden. Op de eerste woensdag van november de Dankstond voor Gewas en Arbeid in de Andrieskerk. Deze gezamenlijke diensten beginnen om 19.30 uur. Afwisselend gaat de Hervormde of Gereformeerde predikant voor.