Heilig Avondmaal

 In de maanden januari, juni, september en november en tevens op Goede Vrijdag wordt het Heilig Avondmaal  gevierd. In Elim wordt het avondmaal door de week gevierd. Op Goede Vrijdag vindt de viering van het Heilig Avondmaal eveneens plaats in het Zendings-Diaconessenhuis en in de Ridderhof. Op donderdagmiddag voor of na de Avondmaalszondag wordt in de Ridderhof het Heilig Avondmaal gevierd.


Jongeren van 12 jaar en ouder worden ook van  harte genodigd tot de viering aan de Tafel.  In augustus/september is er een voorbereidende bijeenkomst bij de overgang van de kindernevendienst naar het "welkom in de kerk".

Deelname geldt ook voor volwassen doopleden van de gemeente die nog geen belijdenis hebben gedaan. Wanneer het niet mogelijk is om het Heilig Avondmaal in de zondagse dienst mee te vieren, is er de mogelijkheid van viering aan huis.