Bediening Heilige Doopdoopfoto

Ongeveer eens in de drie maanden wordt gelegenheid gegeven kinderen ten doop te houden. Via de Klokkenluider  en de afkondigingen op zondag wordt bekendgemaakt wanneer de doopdienst wordt gehouden en waar a.s. doopouders zich kunnen melden. De ouders die zich hebben aangemeld, bereiden zich o.l.v. de predikant in twee avonden voor op de doopdienst. Tijdens het eerste doopgesprek graag het huwelijksboekje meenemen.