Liturgiecommissie

De liturgiecommissie is door de kerkenraad ingesteld. Het doel van deze commissie is om zich te bezinnen op wat wezenlijk is voor een verantwoorde wijze van liturgieviering in onze gemeente. Verder geeft de commissie adviezen aan de kerkenraad over zaken die de vormgeving van de eredienst betreffen of de inrichting van de kerk.

Liturgie is van alle generaties: voor mensen van vandaag: met variatie en vernieuwing maar zich ook bewegend in een lange geschiedenis van vertrouwde vormen.

Contactpersoon: Mevr. H. Janssen
Het Engelse Werk 105, 3958 HC Amerongen
telefoon: 0343-456581