Cantorij

 De cantorij van de Andrieskerk valt onder verantwoordelijkheid van de Kerkenraad en heeft als opdracht om tijdens een aantal erediensten per jaar een deel van de kerkmuziek te verzorgen. Voordat het zover is, wordt met de predikant de inhoud en de liturgie van de eredienst doorgenomen en vervolgens worden daar liederen bij uitgekozen; deze worden tijdens de repetities ingestudeerd en vormen een substantieel deel van de muziek in de betreffende eredienst.

De functie van de cantorij is deels om de gemeente te ondersteunen bij het zingen van nieuwe en/of onbekende liederen, deels om op muzikale wijze deel te nemen aan de verkondiging. De cantorij repeteert wekelijks ruim een uur, namelijk op de maandagen van 19.00 - 20.15 uur in de Andrieskerk.

Cantor-Organist: Dhr. A. Verhage
Linge 52, 3904 NC Veenendaal
telefoon: 0318-511842
Contactpersoon: Dhr. J.A.W. van Vliet
Het Engelse Werk 97, 3958 HC Amerongen
telefoon: 0343-452573