Wijk 2

Gebied
Cliftwijck - de Del - de Oude Wei - de Kievit - de Postmeester (zonder Ridderhof en in- en aanleunwoningen) - Rijksstraatweg - Veenseweg - Aspergelaan - Imkerlaan - Tabakslaan - Barneveld - Cothen

Wijkouderling: vacant
Diaken: Mevr. J.M. Verbaan-Pronk
De Del 19, 3958 EH Amerongen
telefoon: 0343-450312/06 21223299
Wijkbezoeker: vacant
HVD: Mevr. J.E. Kuus-Becker
Tabakslaan 10, 3958 DA Amerongen
telefoon: 0343-452574
Pastorale zorg: ds. W.L. Pera
Burg. Van den Boschlaan 42A, 3956 DC Leersum
telefoon: 0343-454242, email: wlpera@kpnmail.nl