Gemeente rond de Andrieskerk

Foto andrieskerkDe kerkgemeenschap rond de Andrieskerk valt onder de Protestantse Kerk in Nederland (www.pkn.nl/). Onze diensten worden wekelijks gehouden in de prachtige Andrieskerk (hof 16 te Amerongen) waar al eeuwenlang de geweldige boodschap van Jezus Christus wordt verkondigd. 

Hervormd Amerongen (wijkgemeente I) staat vanouds bekend als een confessionele gemeente. Dat betekent dat Schrift en Belijdenis het richtsnoer vormen voor het leven van de gemeente. De gemeente is er niet vanuit zichzelf, maar zij weet zich in het leven geroepen door de Heer der Kerk. Binnen het confessionele gedachtegoed zijn er ook tal van onderscheidingen te maken, en zo zou je met een kleine toevoeging onze gemeente 'open confessioneel' kunnen noemen.

We zijn een gemeente onderweg. En onderweg doe je tal van ontmoetingen op. Wie in de ontmoeting werkelijk open staat voor de ander, zal merken dat er dan ook verandering en vernieuwing optreedt. Zo is er voortdurend beweging. Dat voorkomt verstarring en vastroesten. Zonder de uitgangspunten Schrift en Belijdenis los te laten, willen we met elkaar een gemeente zijn, waarin ruimte is en waar mensen kunnen op-ademen in de speelruimte van Gods Heilige Geest. Die veelkleurigheid van gemeente-zijn. is aan de ene kant een uitdaging, aan de andere kant vraagt dat ook nogal wat van mensen. Dat is niet altijd gemakkelijk. Maar het is wel een bijbelse opdracht! Daar moeten we samen aan (willen) werken. Dat bepaalt een ieder ook bij de eigen plaats en verantwoordelijkheid in het geheel van de gemeente.

Werkten we voorheen onder het motto Samen op weg, samen met onze Gereformeerde broeders en zusters, nu we beiden lid zijn van de PKN trachten we zoveel mogelijk samen te doen.