Commissie Kerk en Israël

De commissie Kerk & Israël wil het horen met Joodse oren en het Joodse geluid laten doorklinken bij het lezen van bijbelse teksten. Om een aanzet te geven tot het anders luisteren en verstaan van bekende woorden uit de Bijbel, zullen in januari-april verschillende thema-avonden worden georganiseerd. 

Voorzitter : vacant
Secretaris: Mevr. B. van de Heijden
Woudweg 49, 3921 CP Elst (Utr)
telefoon: 0318-471715
Penningmeester: Mevr. C. Hoogendoorn
de Oude Wei 17, 3958 DE Amerongen
telefoon: 0343-451822