Vorming en Toerusting

Deze commissie is een gezamenlijke activiteit van de Hervormde Gemeent en Gereformeerde Kerk. De commissie heeft tot doel het stimuleren, coördineren en ondersteunen van leeractiviteiten van de gemeente en het opzetten hiervan. Het peilen van de behoeften en het motiveren van de gemeenteleden kunnen een hieraan voorafgaande stap zijn. De commissie werkt aan dit doel door met name initiatieven te ontplooien op het terrein van vorming en toerusting voor kader- en gemeenteleden. Verder wordt gestreefd naar een evenwichtige spreiding over de kerntaken vieren, leren, dienen. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de opbouw en samenstelling van de gemeente.

Samenstelling:

ds. E.J. de Ruiter
Nederstraat 13, 3958 CS Amerongen
telefoon: 0343-453081
ds. F.W. Kuipers
Jachtlaan 10, 3958 EJ Amerongen
telefoon: 0343-456009
Dhr. B.C. Roomer
Aspergelaan 13, 3958 EC Amerongen
telefoon: 0343-456423
Mevr. Faber-Meijeringh
Kon. Emmalaan 20, 3958GV Amerongen
Mevr. B. de Winter
Houweg 2, 3921 DB Elst (U)
telefoon: 0318-471392