Dabar - Evangelisatie- en recreatiewerk op de camping

Dabar is het Hebreeuwse woord voor Woord en Daad. De Dabarcommissie is betrokken bij het organiseren van evangelisatie- en recreatiewerk op camping "De Hoge Linde" In Overberg. Gedurende de vakantieperiode, twee maal twee weken, komen teams met jonge enthousiaste mensen vanuit hun geloof en omdat zij het leuk vinden om evangelisatie- en recreatie activiteiten te organiseren op deze camping.

Het is de taak van de commissie om de teams van jonge mensen vanaf 18 jaar samen te stellen en te begeleiden. In januari begint de commissie al aan de organisatie hiervan en alles wat daar omheen hoort. Het werk wordt uitgevoerd in samenwerking met en  onder verantwoordelijkheid van de kerkenraden van wijkgemeenten I en II en de Gereformeerde kerk van Amerongen/Elst.

Voorzitter : Mevr. C. Oostlander
De Kievit 13, 3958 DD Amerongen
telefoon: 0343-451577
Secretaris: Mevr. G. van Essen
Mr. Heemskerkstraat 12, 3904 GC Veenendaal
telefoon: 0318-552356
Penningmeester: Dhr. H. van Garderen
Haarweg 111, 3956 KP Overberg
telefoon: 0343-481559