Zendingscommissie 

Geloven doe je nooit alleen. Het is iets gemeenschappelijks. Geloven is daarnaast een manier van leven. Je zult je gaven dus moeten delen met je naaste, onverschillig wie die persoon is of waar die woont. En ieder bepaalt voor zichzelf wat hij/zij onder gaven verstaat.

Kerkelijk handelen dient er op gericht te zijn dat wij leren omzien naar elkaar. Dit geldt voor de overzeese zending en werelddiaconaat, maar evenzeer voor de eigen gemeente. Of om het nog duidelijker te zeggen: Zending houdt niet op bij de collectant. Er moet een visie achter steken.

Dhr. G.M. Pothoven
Woudweg 51, 3921 CP Elst (Utr)
telefoon: 0318-470499
Mevr. A. van Vliet
Het Engelse Werk 97, 3958 HC Amerongen
telefoon: 0343-452573
Mevr. G de Leeuw
Haarweg 11, 3959 AM Overberg
telefoon: 0343-481661
Dhr. R. Versteeg
Parallelweg 40, 3959 BD Overberg
telefoon: 0343-481667
Werelddiaconaat: Dhr. R. Hortensius
Oranjestraat 6, 3912 BC Elst (Utr)
telefoon: 0318-471085